Retenčné a zavlažovacie nádrže sú pre nás samozrejmosť a budúcnosť v jednom. S ich pomocou má Kvetnica potenciál dosiahnuť vysoké štandardy udržateľnosti a poskytnúť tak obyvateľom trvalo udržateľné a od prírody dobré bývanie.


Dažďová voda je dar

Kvetnica bude pretkaná vodozádržnými opatreniami. Okrem nádrží u nás nájdete aj intenzívnu vegetačnú strechu v átriu vo výmere 3800 m2, v ktorej prevažnú väčšinu bude pokrývať zeleň. Zeleň bude využitá aj na strechách obytných budov v celkovej výmere viac ako 2000 m2, čo je plocha porovnateľná s dvoma rodinnými domami a veľkými záhradami. Spolu s kvetináčmi na fasáde zachytia tieto riešenia ďalších viac ako 400 m3 dažďovej vody, ktorá by inak skončili v kanalizácii. Efektívne, však?

Nádrže slúžia na zadržiavanie a filtrovanie dažďovej vody, čím minimalizujú riziko povodní a znižujú záťaž na verejné kanalizačné systémy. Okrem toho budú aktívne prispievať k zavlažovaniu zelene v Kvetnici.

Ako funguje zavlažovacia nádrž?

V celej Kvetnici bude zavlažovacia nádrž slúžiť na zachytávanie dažďovej vody, ktorá bude následne využívaná na polievanie záhrad, trávnikov a iných vegetačných plôch. Týmto spôsobom sa obmedzí potreba využívať cennú pitnú vodu na zavlažovanie a zároveň sa znížia aj náklady za vodu.  

Ako funguje retenčná nádrž?

Nádrž na zadržiavanie vody je koncipovaná tak, aby pri návalovom daždi nezaťažovala verejnú kanalizáciu, zabránila vyplavovaniu dažďovej vody do iných oblastí a postupne ju uvoľňovala do okolitého prostredia.

V čom sú nádrže v Kvetnici jedinečné?

Nad projektom a výstavbou uvažujeme komplexne. Nádrže ochránia okolie pred povodňami, podporia udržateľné využitie vody a tak prispejú k dlhodobej udržateľnosti projektu. Ich variabilná veľkosť sa bude môcť prispôsobiť konkrétnym situáciam, vďaka čomu nebude v Kvetnici voda nikdy chýbať a zároveň ju udržia pod kontrolou.

Pár čísel na záver

Priemerná norma zadržiavania dažďových vôd je v objeme 58 m3, v našej Kvetnici to bude však viac ako 85 m3. Okrem nich budú súčasťou systému aj ďalšie nádrže na závlahu v objeme 65 m3, ktoré sú už na svojom mieste. Tie budú spolu s nimi zachytávať zrážky v celkovom objeme 150 m3.

Ak chcete bývať aj vy v projekte, ktorý myslí aj na generácie, ktoré prídu, ozvite sa nám. V prvej etape sú predané už viac ako dve tretiny bytov a onedlho k nim pribudne aj druhá – priamo pod lesoparkom.